Utrecht Stad

Wonen in Utrecht Stad

Utrecht is een van de oudste steden van Nederland. Het is ontstaan als een Romeinse fortificatie aan de Limes. In de zevende eeuw werd op de plaats waar dit fort zich bevond een kerkje gebouwd en in de eeuwen erna verrezen hier grotere kerken. Van daaruit werden grote delen van het huidige Nederland gekerstend. In 1122 kreeg Utrecht als een van de eerste steden in het huidige Nederland stadsrechten.

Dankzij zijn ligging aan de rivier de Rijn groeide Utrecht in de 13e en 14e eeuw uit tot een van de belangrijkste handelssteden van Europa. Met de opkomst van het graafschap Holland verplaatste deze handel zich daarheen en werd Utrecht minder belangrijk, hoewel Utrecht tot in het begin van de 16e eeuw de grootste stad van Nederland bleef. In het jaar 1808 was Utrecht kortstondig de hoofdstad van het Koninkrijk Holland. Ten tijde van de industriële revolutie was Utrecht het centrum van de nationale staal- en spoorwegindustrie.

Utrecht is de hoofdzetel van de Katholieke Kerk in Nederland en van het Aartsbisdom Utrecht. De Domtoren is met 112,5 meter de hoogste kerktoren van Nederland en het symbool van de stad.

Met 25 ervaring als makelaar in Utrecht ken ik de stad als geen ander en ben ik je graag van dienst bij aankoop en/of verkoop of taxatie in de wijken: Buiten Wittevrouwen, Wittevrouwen, Centrum, Dichterswijk, Hoograven, Kanaleneiland, Lombok, Lunetten, Majellapark, Ondiep, Oog in Al, Oudwijk, Overvecht, Pijlsweerd, Rijnsweerd, Rivierenwijk, De Schaakbuurt, Transwijk, Tuindorp, Tuinwijk, Vogelenbuurt, Voordorp en Wilhelminapark.

utrecht stad

Centrum

Het oude kerngebied van Utrecht lag vanaf omstreeks het jaar 50 middenin de Binnenstad rond het Domplein met de Zadelstraat.Militair, religieus, bestuurlijk en qua handel en ambachten concentreerden zich hier de diverse machten. In 1122 verkreeg Utrecht stadsrechten en werd om een 132 hectare groot grondgebied een stadswal/stadsmuur met verdedigingsgracht aangelegd. De huidige wijk Binnenstad beslaat grotendeels het grondgebied binnen de voormalige stadsmuren en daarnaast aan de westzijde ervan het terrein tussen de oude binnenstad en het spoor, en het gebied rond het Centraal Station en de Jaarbeurs.

Het grondgebied binnen de voormalige stadsmuren is vandaag de dag vrijwel in zijn geheel een beschermd stadsgezicht.

Hierin bevinden zich vele honderden monumenten met vanuit de middeleeuwen onder meer de Dom van Utrecht en een kilometerslange stadshaven voorzien van werfkelders.

Het Centrum bestaat uit de volgende subwijken en buurten:

Binnenstad-winkelgebied:
Lange Elisabethstraat, Mariaplaats en omgeving, Neude, Janskerkhof, Domplein en omgeving Hoog Catharijne, Centraal Station en Jaarbeurs.

Binnenstad-woongebied:
Noord en noordwest Wijk C, Breedstraat, Plompetorengracht en omgeving, Nobelstraat en omgeving

Museumkwartier
Springweg en omgeving, Geertebuurt, Lange Nieuwstraat en omgeving, Nieuwegracht-oost

Zuid en zuidwest
Bleekstraat en omgeving, Hooch Boulandt, Moreelsepark en omgeving

Oog in al

Oog in Al is een buurt in de wijk West en wordt in het westen begrensd door de wijk Halve Maan, in het noordoosten door het Merwedekanaal en in het zuiden door de Leidse Rijn.

De wijk wordt in het westen begrensd door een met hoge bomen omzoomde route. Deze route bestaat uit drie lanen, Pijperlaan, Joseph Haydnlaan en Lessinglaan en wordt wel de PHL-laan genoemd. De laan is onderdeel van de binnenring voor het stadsverkeer.

De wijk heeft een winkelcentrum voor basisvoorzieningen, tevens zijn er een bibliotheek en vijf basisscholen in de wijk: een openbare, een rooms-katholieke, een protestants-christelijke, een Montessori en een reformatorische basisschool.

Aan de oostkant van de wijk is een park gelegen (park Oog in Al). In het stadsuitbreidingsplan (ca. 1924) van Berlage en Holsboer was een ontwerp opgenomen voor het gebied rond het landgoed Oog in Al. Nog voordat de tweede versie van het totale plan was goedgekeurd, werd vlak bij het landgoed alvast een begin gemaakt met de eerste woningen. In 1921 werden door de woningbouwvereniging ‘Buiten Thuis’ aan de rand van het huidige park Oog in Al 381 zeer ruime middenstandswoningen gebouwd die waren ontworpen door de architect Piet Klaarhamer.Hierdoor ontstonden de eerste straten van de zogenaamde Componistenbuurt: de Mozartlaan, de J.S. Bachstraat, de Richard Wagnerlaan en de Robert Schumannstraat.

In de uiteindelijke bebouwing van de Componistenbuurt van rond 1931 zijn relatief veel elementen terug te vinden van de plannen van Berlage en Holsboer, zoals de verkaveling, het stratenpatroon ten oosten van de Joseph Haydnlaan en een onderdeel van de ringweg. Aan de Robert Schumannstraat staat een rij woningen die zijn ontworpen door Gerrit Rietveld.

Dichterswijk

De Dichterswijk is gelegen rond de Croeselaan, en wordt begrensd door de Graadt van Roggenweg, Vondellaan/Balijelaan, Kruisvaart en het Merwedekanaal. De nieuwbouwwijk Dichterswijk-West wordt ook wel Parkhaven genoemd. Met de bouw van de Dichterswijk is in de jaren 20 begonnen. Architectonisch is de wijk zeer divers. De wijk is te zien vanaf de spoorlijnen naar ‘s-Hertogenbosch en Arnhem,de wijk ligt namelijk meteen ten westen van de spoorlijnen bij station Utrecht Centraal.

Het oude industrieterrein Kruisvaartkade, het voormalige EKP-terrein, ten zuiden van het station Utrecht Centraal wordt omgeturnd tot een woonlocatie met 200 nieuwe woningen en appartementen. ASR en NS Stations hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de gezamenlijke planontwikkeling van dit gebied.

 Naast de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk wordt er ook geïnvesteerd in de openbare ruimte door het aanleggen van een park. De toekomstige bewoners kunnen hun boot aan de Kruisvaart aanmeren.

Het Jaarbeursdistrict wordt een compleet nieuw en aantrekkelijk gebied om te leven, wonen en werken. Onderdeel van een groter, bruisend centrum van Utrecht.

Hoograven

Hoograven ligt tussen de Vaartsche Rijn en het Merwedekanaal in het westen, de wijk Tolsteeg in het noorden, de Waterlinieweg in het oosten en de A12 in het zuiden.

De huidige wijk Hoograven werd in 1645 door de Gemeente Jupthaas verkocht aan Utrecht. De gemeente Jutphaas liet een groot deel van haar grondgebied, waaronder die van Hoograven, in gebruik voor landbouw en veeteelt. Wel stonden er rond de 200 kleine woningen voor de werknemers van de fabrieken langs de Vaartsche Rijn. In de jaren 30 ontstond behoefte aan nieuwe woningen in Utrecht, door toegenomen bevolkingsaantallen.

Na de Tweede Wereldoorlog heerste in Nederland een grote nood aan woningen. De stedenbouwkundige opzet van Nieuw-Hoograven was van een geheel andere opzet dan de bestaande bebouwing in het oude gedeelte van de wijk. Er kwam een hovenstructuur met daaromheen gestapelde woningen, bestaande uit kleine en grote flats. De wijk kreeg acht van deze hoven, elk bestaande uit ongeveer 290 woningen van verschillende grootte, aangepast aan de wisselende woonbehoeften van die tijd. De huizen in het oude gedeelte van de wijk waren voornamelijk bedoeld voor het standaardgezin bestaande uit 4 of meer kinderen. Een deel van de woningen in Nieuw-Hoograven was ontworpen door de bekende architect Gerrit Rietveld

Kanaleneiland

De bouw van Kanaleneiland maakt deel uit van de grootschalige uitbreiding van de stad Utrecht in de jaren vijftig.

De bouw van Kanaleneiland begon in 1955 en wordt als voltooid beschouwd in 1971. Kanaleneiland werd opgezet volgens de idealen van de functionele stad. Kanaleneiland werd een ruim opgezette wijk, met veel groenvoorzieningen en hoogbouw met grootschalige toepassing van geprefabriceerde elementen. Kenmerkend voor Kanaleneiland zijn de portiekflats met vier woonlagen. Centraal in Kanaleneiland stond een strikte scheiding tussen wonen, werken, recreatie en verkeer. Het verkeer werd om de wijk heen geleid. De woongebieden werden van elkaar gescheiden door forse groen- en sportvoorzieningen. Samen met de bouw van bedrijventerreinen aan de rand van de wijk, een groot winkelcentrum, eigen scholen, bejaardenwoningen en een kerk zou Kanaleneiland een stad op zich moeten vormen waar de bewoners hun hele leven konden blijven wonen.

Kanaleneiland wordt omgeven door belangrijke verkeersaders: de Beneluxlaan, de Weg der Verenigde Naties en de Dominee Martin Luther Kinglaan. De ligging van deze wegen kan een gevolg van het strikte scheiden van wonen en verkeer worden genoemd. De sneltram loopt in de middenberm van de Beneluxlaan langs de wijk.

Lombok

Lombok bestaat uit twee buurten, Lombok-Oost en Lombok-West, begrensd door de J.P. Coenstraat.

Lombok is eind 19e eeuw – begin 20e eeuw aangelegd ten westen van het centrum, langs de Leidse Rijn. Centraal door de wijk loopt de Kanaalstraat.De straatnamen en de naam zelf van de subwijk relateren aan eilanden, gebieden en VOC-lieden in de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Lombok grenst aan het stationsgebied van Utrecht.

Vanaf 1886 werd gebouwd aan de woonwijk. De hoofdstraten waren bestemd voor het kantoorpersoneel, de fabrieksarbeiders werden gehuisvest in de tussenliggende straten. De eerste woningen zijn om de industrie en enkele boomgaarden heen gebouwd. De meeste industriële en agrarische bebouwing, zoals de watertoren aan de Riouwstraat en molen de Bijgeval, zijn sindsdien gesloopt. Alleen De Ster, een houtzaagmolen uit 1739 staat er nog/weer.

Lombok staat bekend als een multiculturele wijk, met name vanwege de vele multiculturele winkels. De demografische samenstelling van de wijk is het afgelopen decennium flink veranderd. De wijk is voor de jonge stedeling in trek vanwege de karakteristieke straatjes en strategische ligging nabij het centrum. In navolging daarvan hebben diverse cafés en restaurantjes zich in en om de wijk gevestigd.

Lunetten

Lunetten is een woonwijk in de zuidoostelijke hoek van de stad en van de rest van de stad gescheiden door d

e Waterlinieweg. De wijk is onderverdeeld in Lunetten-Noord en Lunetten-Zuid. Inwoners van Lunetten worden Lunettenaren genoemd. Jongeren uit de wijk gebruiken ook de term Lunatics, die in verschillende lokale verenigingen terug is te vinden.

Lunetten is een structuralistisch stedenbouwkundig experiment uit de jaren 70, waarin inspraak van toekomstige bewoners de leidraad was voor de ontwerpers. De inspraak was uniek voor een woonwijk, omdat het alle schaal-niveaus omvatte; stedenbouwkundige en landschappelijke elementen, gevelpartijen, maar ook de inrichting van de woningen en binnenhoven.

Majellapark

Het Majellapark is een openbaar park in de wijk West. Het is tevens de naam van een buurtje als deel van Nieuw Engeland, Thomas à Kempisplantsoen en omgeving. Langs meerdere zijden van het park loopt een straat onder dezelfde noemer, aan de zuidzijde ligt de Vleutenseweg.

Het park is in 1934/1935 aangelegd. Straat en/of park werden rond die tijd ook wel St. Majellapark genoemd. Ze zijn aangelegd op de locatie van het voormalige huis Jaffa.

Het park en de straat zijn geheten naar Gerardus Majella, een 18e-eeuwse Italiaan die is heiligverklaard. De nabijgelegen kerk kent een soortgelijke geschiedenis.

De bebouwing in het Majellapark als straat dateert uit de jaren 1930 en de jaren 1950 met onder meer eengezinswoningen in laagbouw en kleine flats.

Wittevrouwen

Wittevrouwen is een buurt gelegen in de wijk Noordoost van de Nederlandse stad Utrecht.
Het gebied wordt begrensd door de Biltsche Grift in het noorden en oosten, de Biltstraat in het zuiden en de Wittevrouwensingel en het Griftpark in het westen. De buurt grenst direct aan de binnenstad en aan de buurten Buiten Wittevrouwen in de wijk Oost, Zeeheldenbuurt en de Vogelenbuurt aan de andere zijde van het Griftpark. De Zeeheldenbuurt wordt overigens door de bewoners vaak ook tot Wittevrouwen gerekend.
De buurt is genoemd naar het Wittevrouwenklooster naar de kleur van het habijt van de nonnen. Dit klooster stond in de Middeleeuwen in het noordoostelijke deel van de ommuurde stad en bevond zich ter hoogte van de Ridderschapstraat De stadspoort aan het einde van de Wittevrouwenstraat werd, naar het klooster, de Wittevrouwenpoort genoemd.

Buiten Wittevrouwen

Buiten Wittevrouwen is gelegen aan de oostzijde van het oude centrum van Utrecht wordt op zich gekenmerkt door de Nachtegaalstraat, een winkelstraat die dwars door het centrum van de buurt heen loopt. Haaks op deze straat lopen enkele grotere straten waar in het centrum van de buurt verschillende kleinere straatjes met arbeiderswoningen lopen. Aan de ene kant is de Maliebaan en de Biltstraat met een elegante omgeving en aan de andere kant zijn er kleine straatjes met oudere arbeiderswoningen van het dakgoottype, bijvoorbeeld de Kerkdwarsstraat en de Tulpstraat. De buurt grenst aan de (sub)wijken Oudwijk, Wittevrouwen en Binnenstad. De grenzen van de buurt worden gevormd door de Maliebaan, de Maliesingel en de Biltstraat. Tussen deze begrenzing van Wittevrouwen met Buiten Wittevrouwen liggen ook twee parken, het Hogelandsepark en het Oorsprongpark.

utrecht stad

Oudwijk

Oudwijk is een buurt van de wijk Oost met belangrijke straten zoals de Burgemeester Reigerstraat (winkelstraat door de wijk heen), Oudwijkerveldstraat, Oudwijk (laan met dezelfde naam als de wijk), Prinsenstraat en in Oudwijk-Zuid de Oudwijkerdwarsstraat, de Nicolaasweg, de Homeruslaan en de Zonstraat.

De grote winkelstraat Burgemeester Reigerstraat loopt midden door de buurt. Haaks daarop staat een andere doorgaande weg, de Oudwijkerdwarsstraat. Kenmerkend voor Oudwijk zijn de haakse straten in stedelijke blokken, de volkssfeer en de rijen arbeidershuizen aan onder andere de Oudwijkerdwarsstraat. Ook de Heilig Hartkerk is kenmerkend voor de wijk, en natuurlijk niet te vergeten het Buurthuis Oudwijk. De Nicolaasweg is een van de oudste straten in de wijk. In de Middeleeuwen was dit de toegang voor mensen uit Het Bildt (De Bilt) naar hun kerk, de Nicolaaskerk.

De noord-/westgrens is de Oosterspoorweg, waaraan in Oudwijk het Nederlands Spoorwegmuseum ligt. De zuidgrens is de Minstroom, de westgrens is de Maliesingel, en de westgrens is de Nicolaasweg.

Oudwijk is een gewilde woonwijk, vanwege de ligging nabij het Wilhelminapark en het Centrum. O.a de herstructurering, stadsvernieuwing, en sloop hebben de buurt een ‘boost’ gegeven. Er blijft echter een contrast tussen noord. Oudwijk-Noord is een prominente villawijk, aansluitend op het eveneens zeer welvarende Wilhelminapark. Oudwijk-Zuid is daarentegen een voormalige arbeiderswijk, met kleine arbeiderswoningen en sociale huurwoningen en -appartementen.

Transwijk

Transwijk heeft een eigen karakter; de woningbouw bestaat hier uit de zogenaamde stempels, maar er is ook een deel met alleen laagbouw. Deze woningen vormen een samenhangende buurtje in het groen. Hier lopen de straten niet recht, maar schuin.
Transwijk Zuid bestaat voor een belangrijk deel uit het Park Transwijk. Dit is het grote wijkpark voor geheel Kanaleneiland. Het park heeft een groot aantal verschillende functies, zoals educatieve tuinen, speel- en sportvoorzieningen en een verkeerstuin. Een tweede groene structuur in Transwijk is het waterlint, dat via park Transwijk helemaal doorloopt naar het noorden (Admiraal Helfrichlaan).
In Transwijk Zuid ligt een aantal grote woonzorgcentra. In Transwijk Noord liggen enkele sportvelden.
Transwijk Noord heeft in verhouding tot Transwijk Zuid meer koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector.
Park Transwijk heeft belangrijke cultuurhistorische waarde. Het is het eerste grote stadspark in Utrecht dat ontworpen is met een bijzondere mix aan functies, bestemd voor alle wijkbewoners.
De grenzen van Transwijk zijn: de Graadt van Roggenweg, Overste Den Oudenlaan, Europalaan en Beneluxlaan.
De westrand van Kanaleneiland was vroeger een bedrijvengebied aan het Merwedekanaal. Het gebied gaat veranderen naar hoogstedelijk woongebied de Merwedekanaalzone.
Cultuurhistorie maakt deel uit van de nieuwe plannen, waarbij oudere structuren als waterlopen, oude kavelrichtingen en restanten van industrieel erfgoed worden opgenomen.

Pijlsweerd

Pijlsweerd is een subwijk in de wijk Utrecht-Noordwest en bestaat uit de buurten 1e Daalsebuurt, Pijlsweerd-Noord en Pijlsweerd-Zuid.
De buurt ligt tussen de spoorlijn Utrecht Centraal – Station Utrecht Overvecht, de Vecht, de Weerdsingel Westzijde en de Daalsetunnel. Pijlsweerd bestaat vooral uit kleine, vooroorlogse corporatiewoningen dicht bij oude herenhuizen. Langs de Vecht ligt een bedrijventerrein. De buurt Pijlsweerd is gebouwd op het terrein waar ooit het klooster Bethlehem lag. Pijlsweerd was van oudsher een gebied met veel hoveniers en kwekers. Straatnamen als Hoveniersstraat en Warmoesstraat herinneren daar nog aan. In de twintigste eeuw kreeg Pijlsweerd stedelijke bebouwing. De hoveniers vertrokken. Sinds 1863 werd het gebied doorsneden door de spoorlijn Utrecht-Zwolle, waardoor er overwegen moesten worden aangelegd. Bij de verhoging van de spoorbaan in 1938 verdwenen de overwegen en waren de twee delen van Pijlsweerd van elkaar gescheiden.
Tussen 1681 en 1816 bevond zich aan de Vecht de buitenplaats en zijdespinnerij Zijdebalen, die internationale bekendheid genoot. Het Zijdebalengebied is inmiddels opnieuw ingericht en er zijn 500 woningen gerealiseerd.

Rijnsweerd

Rijnsweerd is een deel van de wijk Oost in Utrecht en wordt aan de ene kant begrensd door de Schildersbuurt en het Wilhelminapark, en aan de andere kant door het universiteitscentrum De Uithof.
De buurt/subwijk is vernoemd naar het voormalige huis Rijnsweerd, dat zich echter in de westelijker gelegen buurt/subwijk Galgenwaard bevond.
Rijnsweerd-Zuid is een woonwijk, en een van de duurdere buurten van Utrecht. Ook deze buurt is weer in tweeën te delen, door een zijarm van de Kromme Rijn, met aan de ene kant de acteursbuurt en aan de andere kant de Goudkust.

De acteursbuurt wordt zo genoemd omdat de straten naar acteurs of mensen die daarmee te maken hebben zijn genoemd. Zo is er onder andere een Wim Sonneveldlaan en een Paul Huflaan. De buurt wordt gekenmerkt door een slingerig stratenpatroon, waaraan grote geschakelde woningen liggen. Het grootste deel bestaat uit woonerven. In de acteursbuurt staat ook de Daltonschool Rijnsweerd. Afgezien van een tandartspraktijk en een accountantsbureau zijn er verder geen bedrijfspanden te vinden. Aan de noordrand van de acteursbuurt, langs de A28, staat een rij flats van maximaal vijf verdiepingen.

Rivierenwijk

De Rivierenwijk is een buurt in de wijk Zuidwest en wordt begrensd door de Balijelaan, Vondellaan, Vaartsche Rijn en het Merwedekanaal. De buurt ligt direct naast de Dichterswijk, en over de kanalen heen grenst het aan Kanaleneiland/Transwijk, Tolsteeg en Hoograven.
Eind 19e eeuw was er alleen bebouwing langs de Vaartsche Rijn in de vorm van fabrieken en arbeiderswoningen. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog startte de planmatige aanleg van de wijk. Gemeente en woningbouwverenigingen waren de belangrijkste opdrachtgevers.
De officieuze hoofdstraat van de buurt is de Rijnlaan. De bebouwing is divers en verschilt van arbeiderswoningen tot woningen met een meer Tuindorp-achtige stijl.
Rond 1999 kreeg Rivierenwijk er drie nieuwe straten bij: de Jacob Westerbaenstraat (tussen de Vondellaan en de Croesestraat), de Pieter Bernagiestraat en de Reyer Anslostraat, beide tussen de Jacob Westerbaenstraat en de Jutfaseweg. Voorheen lagen hier de laboratoria van de Universiteit Utrecht.
Aan de noordzijde van de wijk ligt Station Utrecht Vaartsche Rijn (2016).

Schaakbuurt

De Schaakbuurt is een kleine buurt in de wijk, gelegen ten Noordoosten van de Burgemeester van Tuyllkade, en wordt verder begrensd door de Stauntonlaan, Zwanenvechtlaan en de Vecht. Veel van de straten zijn vernoemd naar aan het schaakspel gerelateerde zaken, waaronder de Pionstraat, de Rokadestraat, de Simultaanstraat, de Schaakstraat, en de Paardesprongstraat, of naar beroemde schakers, zoals de Dr. Max Euwestraat.
De Schaakwijk werd na de oorlog gebouwd, en huisvestte net als veel andere buurten/subwijken in Utrecht-Noordwest voornamelijk arbeiders die in de fabrieken van en nabij Zuilen werkten.
In 1997 werd bijna 40% van de woningen in de buurt gesloopt. De portiek- en etageflats die verdwenen werden in de daaropvolgende jaren gaandeweg vervangen door eengezinswoningen, waarvan 40% koopwoningen waren, die meer hoogopgeleide bewoners aantrokken.

Overvecht

Overvecht is een groene en ruim opgezette wijk. Overvecht is een naoorlogse hoogbouwwijk, zoals er verschillende zijn in de regio Utrecht (bijvoorbeeld Kanaleneiland, een wijk die architectonisch veel overeenkomsten vertoont, en Vollenhove in Zeist). De wijk is ruim opgezet met tussen de bebouwing veel groen. Overvecht biedt veel voorzieningen: meerdere parken, een groot wijkwinkelcentrum, een politiebureau, een bibliotheek, een eigen treinstation en een wijkbureau. Ook op sport en cultureel gebied biedt Overvecht vele mogelijkheden de schaatsbaan de Vechtsebanen, een groot recreatiegebied de Ruijgenhoek en een eigen cultureel centrum Stefanus

Tuindorp

Tuindorp, in de wijk Utrecht-Noordoost, is een vroegere buitenwijk van Utrecht. Het is gebouwd tussen 1930 en 1937 op wat toen nog grondgebied was van de voormalige gemeente Maartensdijk. Tuindorp behoort sinds 1 januari 1954 tot de gemeente Utrecht. Het is een buurt naar het Engelse tuindorp-model, met veel ruimte voor groen, maar desondanks een compacte opzet. Tuindorp grenst aan de wijk Overvecht in het noorden, de buurten Tuindorp Oost in het oosten en Tuinwijk in het zuiden.
De buurt heeft de vorm van een driehoek. In de westpunt ervan werden in de jaren 1970 studentenflats gebouwd, het zogeheten Tuindorp-West Complex.

Ik heb mijn huis snel verkocht via Inez. Goede aanpak, ook in communicatie helder en duidelijk. Komt op voor jouw belangen en zorgt voor een meer dan tevreden resultaat.’

Tamara de Graaf

Tuinwijk

Tuinwijk is een buurt in de wijk ‘Noordoost’ in Utrecht.Tuinwijk ligt ten zuiden van Tuindorp.
Tuinwijk is na 1900 ontstaan. De buurt heeft een sterk wisselend karakter. In de omgeving van de rooms-katholieke Josephkerk, die net in de aangrenzende Staatsliedenbuurt ligt, is een armer deel, terwijl verderop aan de Van der Mondestraat betere middenstandhuizen zijn gebouwd.
Tuinwijk heeft een bijzonder gedeelte: ‘De Tuinwijk’. Dit is een karakteristiek in Amsterdamse school opgetrokken gedeelte. Inmiddels kreeg dit de status van rijksmonument. Dit stuk verbindt het armere deel van de Van der Mondestraat met het ‘rijkere’ deel. De Tuinwijk is vanaf 1921 gebouwd met de stenen die overbleven na de bouw van De Inktpot, het derde hoofdgebouw van de Nederlandse Spoorwegen, afgekort HGB III. In 2008 en 2009 is ‘De Tuinwijk’ geheel gerenoveerd. Naast de Tuinwijk is er veel meer volgens de Amsterdamse School gebouwd. “Het Badhuis” voorheen het Vijfde Volksbadhuis is nu restaurant Badhuis. Het transformatorhuisje in de Burmanstraat, hoek Melis Stokestraat en de De Gerardus Majella School aan de van der Mondestraat vormen enkele belangwekkende uitingen van de Amsterdamse school.

Vogelenbuurt

De Vogelenbuurt (voorheen Vogelenwijk) is een buurt in de wijk Noordoost en ligt naast het Griftpark.

De Vogelenbuurt dankt zijn naam aan het feit dat bijna elke straat er naar een vogel genoemd is. Deze buurt wordt als kindvriendelijk ervaren en is geliefd als woonlocatie.

De Vogelenbuurt wordt in het zuiden begrensd door de Weerdsingel-Oostzijde, in het westen door de Hopakker en de Merelstraat, in het noorden door de Draaiweg met in het verlengde daarvan de Johannes de Bekastraat (tot 1910 Achter de Koekoek geheten), de Van ‘s Gravesandestraat en de Menno van Coehoornstraat, en in het oosten door de Van der Heijdenstraat en de Grietstraat.

Toen Utrecht vanaf ca. 1850 buiten de vestingwerken kon gaan bouwen, vestigden zich op de singels vermogende burgers in grote villa’s met uitzicht op het water. De Vogelenbuurt was de eerste woonwijk die buiten de Stadsbuitengracht werd gerealiseerd en had een volstrekt ander karakter.

 

Voordorp

Voordorp is een buurt van de wijk ‘Noordoost’, werd gebouwd in de jaren negentig en was de laatste grotere stadsuitbreiding voor de bouw van Leidsche Rijn. Het grondgebied waar nu de wijk ligt had oorspronkelijk een bestemming voor onder meer volkstuinen en sportvelden en ligt ingeklemd tussen de spoorlijnen Utrecht – Amersfoort, Utrecht Maliebaan – Hilversum en de autosnelweg A27. In het zuiden grenst de buurt aan het terrein van de voormalige Utrechtse veemarkt.
In Voordorp zijn achttien straten vernoemd naar internationaal bekende vrijheidsstrijders: David Ben Goerion, Steve Biko, Simón Bolívar, Habib Bourguiba, Pedro Luis Brión, Raden Adjeng Kartini, Samora Machel, Pál Maléter, Tomáš Masaryk, Andrej Sacharov, Pablo Neruda, Agostinho Neto, Kemal Atatürk, Che Guevara, Chico Mendes, Aartsbisschop Romero, Augusto César Sandino en Tula.
De veemarkt is in 2012 gesloten en gesloopt. Op het terrein is inmiddels het project Veemarkt gerealiseerd, een unieke, levendige en duurzame wijk met meer dan 600 woningen.

Wilhelminapark

Het Wilhelminapark is een stadspark in Utrecht. Het is als een van de eerste parken in Nederland erkend als rijksmonument. Het park ligt centraal in Utrecht-Oost en ten oosten van Oudwijk. De omliggende buurt wordt de Wilhelminaparkbuurt genoemd terwijl een straat langs het park ook Wilhelminapark heet.
Het park wordt doorsneden door een fietspad, dat druk gebruikt wordt door studenten die tussen De Uithof en de binnenstad fietsen. Het standbeeld van koningin Wilhelmina staat langs dit pad en is een van de meerdere kunstwerken in het park.
De buurt rondom het park wordt ook Wilhelminapark of de Wilhelminaparkbuurt genoemd. Dit geldt vooral voor het gebied aan de noordwestzijde, Wilhelminapark en omgeving in de gemeentelijke wijkenindeling. Het park beslaat ruwweg een derde van dat gebied. Het gebied aan de zuidoostzijde heet veelal de Schildersbuurt naar de straatnamen daar, terwijl het gebied ten westen van de straat Wilhelminapark de oorspronkelijke naam Oudwijk behouden heeft.

Ondiep

De Utrechtse buurt Ondiep was een typische volksbuurt, gelegen tussen de Vecht en de Amsterdamsestraatweg in het stadsdeel Noordwest. De buurt maakt deel uit van de gelijknamige subwijk, die tevens de buurten 2e Daalsebuurt en omgeving, Egelantierstraat, Mariëndaalstraat e.o. en Loevenhoutsedijk en omgeving omvat.

De wijk Ondiep ligt in het stroomgebied van de Vecht. Toen de Vecht nog onbedijkt was veroorzaakte de rivier ‘ondieptes’, vandaar de naam Ondiep. Ondiep was een typische Utrechtse volkswijk en ligt noordelijk van het stadscentrum. De eerste woningen dateren uit het begin van de 20ste eeuw.

Ondiep is onderverdeeld in buurtjes met een eigen soort bebouwing, sfeer en karakter.

  • Het Kleine Wijk (1915-1920, vervangen door nieuwbouw rond 2010)
  • Witte Wijk (1920-1930)
  • Bomenbuurt
  • Fruitbuurt