Utrecht Oog in al

Wonen in Utrecht Oog in al

NVM aankoop | verkoop | taxatie | makelaar Utrecht Oog in al
Met 25 ervaring als makelaar in Utrecht ken ik de stad als geen ander en ben ik je graag van dienst bij aankoop en/of verkoop of taxatie in de wijken:

Oog in Al:
Oog in Al is een buurt in de wijk West en wordt in het westen begrensd door de wijk Halve Maan, in het noordoosten door het Merwedekanaal en in het zuiden door de Leidse Rijn.

De wijk wordt in het westen begrensd door een met hoge bomen omzoomde route. Deze route bestaat uit drie lanen, Pijperlaan, Joseph Haydnlaan en Lessinglaan en wordt wel de PHL-laan genoemd. De laan is onderdeel van de binnenring voor het stadsverkeer.

De wijk heeft een winkelcentrum voor basisvoorzieningen, tevens zijn er een bibliotheek en vijf basisscholen in de wijk: een openbare, een rooms-katholieke, een protestants-christelijke,een Montessori en een reformatorische basisschool.

Aan de oostkant van de wijk is een park gelegen (park Oog in Al).

In het stadsuitbreidingsplan (ca. 1924) van Berlage en Holsboer was een ontwerp opgenomen voor het gebied rond het landgoed Oog in Al. Nog voordat de tweede versie van het totale plan was goedgekeurd, werd vlak bij het landgoed alvast een begin gemaakt met de eerste woningen. In 1921 werden door de woningbouwvereniging ‘Buiten Thuis’ aan de rand van het huidige park Oog in Al 381 zeer ruime middenstandswoningen gebouwd die waren ontworpen door de architect Piet Klaarhamer. Hierdoor ontstonden de eerste straten van de zogenaamde Componistenbuurt: de Mozartlaan, de J.S. Bachstraat, de Richard Wagnerlaan en de Robert Schumannstraat.

In de uiteindelijke bebouwing van de Componistenbuurt van rond 1931 zijn relatief veel elementen terug te vinden van de plannen van Berlage en Holsboer, zoals de verkaveling, het stratenpatroon ten oosten van de Joseph Haydnlaan en een onderdeel van de ringweg. Aan de Robert Schumannstraat staat een rij woningen die zijn ontworpen door Gerrit Rietveld.