Utrecht Vogelenbuurt

Wonen in Utrecht Vogelenbuurt

NVM aankoop | verkoop | taxatie | makelaar Utrecht Vogelenbuurt
Met 25 ervaring als makelaar in Utrecht ken ik de stad als geen ander en ben ik je graag van dienst bij aankoop en/of verkoop of taxatie in de wijken:

Vogelenbuurt:
De Vogelenbuurt (voorheen Vogelenwijk) is een buurt in de wijk Noordoost en ligt naast het Griftpark. De Vogelenbuurt dankt zijn naam aan het feit dat bijna elke straat er naar een vogel genoemd is. Deze buurt wordt als kindvriendelijk ervaren en is geliefd als woonlocatie.

De Vogelenbuurt wordt in het zuiden begrensd door de Weerdsingel-Oostzijde, in het westen door de Hopakker en de Merelstraat, in het noorden door de Draaiweg met in het verlengde daarvan de Johannes de Bekastraat (tot 1910 Achter de Koekoek geheten, de Van ‘s Gravesandestraat en de Menno van Coehoornstraat, en in het oosten door de Van der Heijdenstraat en de Grietstraat.

Toen Utrecht vanaf ca. 1850 buiten de vestingwerken kon gaan bouwen, vestigden zich op de singels vermogende burgers in grote villa’s met uitzicht op het water. De Vogelenbuurt was de eerste woonwijk die buiten de Stadsbuitengracht werd gerealiseerd en had een volstrekt ander karakter.

Dat voor Vogelenbuurt de bestaande gebiedsstructuur als uitgangspunt werd genomen, resulteerde in een sterke noordoostelijke oriëntatie van de buurt. De Koekoekstraat, met in het verlengde de Noorderbrug, vormde hier lange tijd de enige verbinding van het achterland met de binnenstad. Een door Berlage en Holsboer bedachte verbindingsweg tussen de binnenstad en de subwijken/buurten ten noorden van de Vogelenbuurt, via de Merelstraat en de Hopakker, is er ondanks gedeeltelijke verbreding nooit gekomen.