Nieuwegein

Wonen in Nieuwegein

NVM aankoop | verkoop | taxatie | makelaar Nieuwegein
Met 25 ervaring als makelaar in en om Utrecht ken ik de omgeving als geen ander en ben ik je graag van dienst bij aankoop en/of verkoop of taxatie in Nieuwegein in de wijken: Stadscentrum, Jutphaas-Wijkersloot, Zuilenstein, Batau-Zuid, Batau-Noord, Doorslag, Huis de Geer, Blokhoeve, Galecop, Fokkesteeg, Hoog-Zandveld, Lekboulevard, Vreeswijk, Merwestein, Zandveld, Pettenburg en De Wiers.

Nieuwegein is een voormalige groeikern, gelegen aan de rivier de Lek, nabij de buurgemeenten IJsselstein in het westen, Vijfheerenlanden in het zuiden (aan de overkant van de Lek) en Houten in het oosten. Nieuwegein heeft 64.534 inwoners (per 31 januari 2022) en is ontstaan op 1 juli 1971 na samenvoeging van de vroegere gemeenten Jutphaas en Vreeswijk.

In de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw vond in Nederland een golf van suburbanisatie plaats: bewoners uit de grote steden in de Randstad trokken naar de omliggende gemeenten. De regering vond het noodzakelijk deze bewegingen te coördineren en in goede banen te leiden. Met name het behoud van het Groene Hart met zijn natuurlijke en landschappelijke waarden was daarbij speerpunt van het beleid. Er werden voor noodzakelijke uitbreiding van de voorraad woningen en bedrijfsgebouwen door de centrale overheid bouwlocaties aangewezen. Rondom Utrecht lag het zwaartepunt van de planning aan de zuidkant van de stad.

Reeds vanaf 1958 bestond bij het provinciebestuur van Utrecht het plan om het gebied tussen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk volledig te gebruiken voor grootschalige woningbouw waardoor, met inbegrip van deze beide gemeenten een geheel nieuwe plaats zou ontstaan. In het noordelijk deel van het gebied was Jutphaas albezig met het bouwen van de uitbreidingswijk “Wijkersloot” en Vreeswijk in het zuiden met de wijk “Zandveld”.

Op 12 juni 1969 besloten de gemeenteraden van Jutphaas en Vreeswijk zichzelf op te heffen en op 30 juni 1971 werden de oude gemeentevlaggen gestreken. Zodoende was op 1 juli 1971 de nieuwe gemeente Nieuwegein een feit. Nieuwegein profileert zichzelf ook wel als een stad.

nieuwegein

Blokhoeve

De Blokhoeve is als woonwijk pas ontstaan in het begin van de eenentwintigste eeuw. Toen is er een begin gemaakt met het nieuwbouwplan Blokhoeve Buiten, op de voormalige locaties van sportvelden, de plaatselijke atletiekbaan en golfbaan. De sportvelden en de atletiekbaan zijn verplaatst naar het noordrand van de wijk Galecop, genaamd de Gallecopperzoom. De golfbaan is verplaatst naar een locatie tussen Houten en Nieuwegein, nabij Heemstede.

In dit deel bevinden zich enkele voorzieningen, zoals het Nieuwegeins Business Center en enkele horecagelegenheden. Het plan is om hier, naast de uitbreidingen van de voorzieningen, woningen en kleinschalige kantoren te realiseren. Het Blok bevindt zich ten noorden van de wijk Zuilenstein, nabij de gelijknamige sneltramhalte Zuilenstein.

Het Eiland
In dit, begin 2006 nog onontgonnen gebied is volgens de plannen een villawijk gepland. Op deze locatie bevonden zich de sportvelden en de atletiekbaan. De contouren van de atletiekbaan zullen behouden blijven. Deze villawijk is reeds gerealiseerd.

Lamellen
In de zomer van 2004 was dit het eerste deel van het plan Blokhoeve Buiten wat werd opgeleverd. De Lamellen bestaat uit een mix van koop- en huurappartementen en een gezinskoopwoningen, waarbij het zich vooral wil richten op starters op de woningmarkt. Het in 2010 geplande nieuwbouwcomplex ‘The Edge’ levert aan deze doelstelling van de gemeente een belangrijke bijdrage. Op deze locatie bevond zich de golfbaan en bepaalde elementen zijn daarvan bewaard gebleven in lange en brede groenstroken. De buurt ligt ten zuiden van de Taludweg en is goed te zien wanneer men met de sneltram of de auto Nieuwegein wordt binnengereden.

Ik heb mijn huis snel verkocht via Inez. Goede aanpak, ook in communicatie helder en duidelijk. Komt op voor jouw belangen en zorgt voor een meer dan tevreden resultaat.’

Tamara de Graaf

Galecop

Galecop is de op een na nieuwste woonwijk van Nieuwegein en is gelegen in het uiterste noordwesten van deze voormalige groeistad. In het zuiden grenst het aan de wijk Batau-Noord en in het oosten aan de wijk de Blokhoeve en een stuk land van de wijk Huis de Geer.

Galecop wordt in het westen en noorden omgeven door een brede groenzone (de Galecopperzoom), die de wijk afschermt van het verkeerslawaai van de A2, de A12 en knooppunt Oudenrijn.

Aan de andere kant van de A12, aan de noordkant, bevindt zich het Utrechtse kantorenpark Papendorp, onderdeel van de wijk Leidsche Rijn. Aan de noordkant bevindt zich ook het gelijknamige sportpark.

Galecop is gebouwd in de jaren negentig van de twintigste eeuw en kort daarna.