De Bilt/Bilthoven

Wonen in De Bilt/ Bilthoven

NVM aankoop | verkoop | taxatie | makelaar De Bilt/Bilthoven
Met 25 ervaring als makelaar in en om Utrecht ken ik de omgeving als geen ander en ben ik je graag van dienst bij aankoop en/of verkoop of taxatie in De Bilt/Bilthoven in de wijken: Steinenburg, Weltevreden, De Bilt, Bilhoven-Zuid en Bilthoven-Noord.

De huidige gemeente De Bilt is op 1 januari 2001 ontstaan uit een samenvoeging van de gemeente De Bilt (De Bilt en Bilthoven) en de voormalige gemeente Maartensdijk (Maartensdijk, Westbroek, Hollandsche Rading en Groenekan).

 De Bilt:
De Bilt is een levendige woonkern. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) is hier gevestigd. De Bilt telt ongeveer 10.925 inwoners (01 januari 2021). Deze kern bestaat uit de wijken De Bilt West en De Bilt Oost. De Bilt heeft het Van Boetzelaerpark, een park voor en door omwonenden: de Vrienden van het Van Boetzelaerpark zetten zich al sinds 2007 in voor behoud en versterking van het park. In het park wordt iedere 2e zaterdag van september de Kunstmarkt De Bilt gehouden.

Bilthoven:
Op 1 januari 2021 had Bilthoven 22.885 inwoners. De kern bestaat uit de wijken De Leijen, Bilthoven Noord, Bilthoven Zuid West en Bilthoven Zuid Oost. In Bilthoven is onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevestigd. Ook de gemeentelijke begraafplaats Brandenburg is gevestigd in deze kern. Karakteristiek is Huize Gaudeamus, een rijksmonument gebouwd in 1924 in de stijl van de Amsterdamse School.

De geschiedenis van Bilthoven gaat terug tot 20 augustus 1863, toen de spoorlijn Utrecht – Amersfoort in gebruik werd genomen en bij de kruising van de spoorlijn met de Soestdijkseweg een station werd geopend. Het nieuwe station werd Station De Bilt genoemd, hoewel het op een halfuur lopen van De Bilt lag. Pas omstreeks 1900 verschenen de eerste villa’s rond het nieuwe station. Als gevolg van deze spoorverbinding met de stad en het feit dat de grond relatief goedkoop was, nam het aantal villa’s rond het station na 1900 snel toe. Het dorpje dat hierdoor langzaamaan ontstond, werd aangeduid met de naam De Bilt-Station. Deze naam bleek echter voor verwarring te zorgen. Om deze reden werd in 1917 besloten de naam van het nieuwe dorp te wijzigen.

In 1926 stichtte Kees Boeke in Bilthoven de Werkplaats Kindergemeenschap,[3] waar onder anderen prinses Beatrix en haar zussen op school gingen. Van Bilthoven-Noord was in die tijd nog geen sprake. Dat bestond toen nog geheel uit bos en behoorde tot het landgoed Eyckenstein in Maartensdijk, dat door de familie Van Boetzelaer werd bewoond. Nadat mr. Willem Carel baron van Boetzelaer in 1934 was overleden, werd het landgoed in vier delen opgesplitst. De erfgenaam van het zuidelijkste deel (dat bijna tot aan het station reikte) heeft dit deel aan projectontwikkelaars verkocht, waarna geleidelijk de huidige villawijk is ontstaan.

Bilthoven werk aan een nieuw en duurzaam centrum en bestaat uit verschillende In het nieuwe centrum van Bilthoven is behoefte aan een passend voorzieningenaanbod. De bereikbaarheid en veiligheid worden verbeterd en de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare ruimte krijgt een impuls. De belangrijkste verandering in het stationsgebied de afgelopen jaren is de aanleg van twee onderdoorgangen bij het spoor en de oplevering van het hele vernieuwde stationsgebied.

bilthoven

Maartensdijk
Maartensdijk is ontstaan in een groot veengebied tussen het Gooi en de Utrechtse Vecht, dat het ‘Oostveen’ genoemd werd. Het huidige landschap kenmerkt zich door een regelmatige structuur van dijken, weteringen en sloten.

Maartensdijk telt ruim 5.000 inwoners. Sinds 2001 hoort deze kern bij de gemeente De Bilt.

Langs de Dorpsweg staan nog veel oude boerderijen en in de omgeving bevinden zich mooie landgoederen. Van een oorspronkelijk agrarische kern is het dorp meer een forenzen gemeente geworden.

Hollandsche Rading
Hollandsche Rading is een forensendorp aan de rand van het Gooi, pal aan het Gooisch Natuurreservaat. Hollandsche Rading betekent grens (rade) tussen Holland en Utrecht.

Hollandsche Rading telt circa 1.500 inwoners. Door de uitbreiding van het spoorwegennet langs Hollandsche Rading kon het dorp zich ontwikkelen. In Hollandsche Rading is een NS-station.

De kern ligt midden in een bosrijke omgeving, met bijzondere grondwaterstromingen die zorgen voor de daarbij behorende planten. Unieke ontginningspatronen zijn in het landschap nog steeds waar te nemen. Een patroon dat ook weer actueel werd in de herinrichting Noorderpark.

Groenekan
Groenekan is een kern in de gemeente De Bilt met veel mogelijkheden voor sport en recreatie.

Groenekan telt ongeveer 1.881 inwoners. Voor sportieve ontspanning zijn er 2 tennisverenigingen, een hockeyclub en een paardenrijvereniging.

 

Westbroek
Westbroek is overwegend agrarisch. Het is een bijzondere kern binnen de gemeente vanwege het beschermde dorpsgezicht.

Westbroek telt ongeveer 1.200 inwoners. In Westbroek, inclusief de voormalige kern Achttienhoven, is veel van het oude bewaard gebleven.