Utrecht Lunetten

Wonen in Utrecht Lunetten

NVM aankoop | verkoop | taxatie | makelaar Utrecht Lunetten
Met 25 ervaring als makelaar in Utrecht ken ik de stad als geen ander en ben ik je graag van dienst bij aankoop en/of verkoop of taxatie in de wijken:

Lunetten:
Lunetten is een woonwijk in de zuidoostelijke hoek van de stad en van de rest van de stad gescheiden door de Waterlinieweg. De wijk is onderverdeeld in Lunetten-Noord en Lunetten-Zuid. Inwoners van Lunetten worden Lunettenaren genoemd. Jongeren uit de wijk gebruiken ook de term Lunatics, die in verschillende lokale verenigingen terug is te vinden.

Lunetten is een structuralistisch stedenbouwkundig experiment uit de jaren 70, waarin inspraak van toekomstige bewoners de leidraad was voor de ontwerpers. De inspraak was uniek voor een woonwijk, omdat het alle schaal-niveaus omvatte; stedenbouwkundige en landschappelijke elementen, gevelpartijen, maar ook de inrichting van de woningen en binnenhoven.

De naam van de wijk verwijst naar de in het Beatrixpark aanwezige lunetten: halvemaanvormige verdedigingswerken die omgeven zijn met water. Deze lunetten op de Houtense Vlakte behoren tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook de Limes, de noordelijke grensweg van het Romeinse Rijk, liep door Lunetten. Deze twee langste Nederlandse monumenten kruisen elkaar in het zuidwesten van de wijk.