Houten

Wonen in Houten

NVM aankoop | verkoop | taxatie | makelaar Houten
Met 25 ervaring als makelaar in en om Utrecht ken ik de omgeving als geen ander en ben ik je graag van dienst bij aankoop en/of verkoop of taxatie in Houten in de wijken: Borchen, Campen, Erven, Gaarden, Hoeven, Hoven, Oorden, Oude Dorp, Poorten, Slagen, Akkers, Bermen, Centrum Oost, Centrum West, Gilden, Hagen, Molens, Sloten, Velden, Weiden Bouwen, Castellum Oost, Castellum West, Muren, Polders, Schaften, Stenen, Waters, Grassen, Landen, Meren, Mossen, Sporen, Tuinen, Bogen, Boten, Bruggen, De Poel, De Staart, Hof van Wulven, Honen, Kaden, Schepen en Vesten.

Archeologisch onderzoek langs het spoortraject Vleuten-Geldermalsen heeft aangetoond dat de omgeving van Houten al in de Bronstijd werd bewoond. Naast de Hervormde Kerk aan het Plein (de Pleinkerk) zijn in 1957 resten gevonden van een Romeinse villa. De naam Houten is waarschijnlijk afgeleid van “Haltna”, dat mogelijk “woonplaats in het bos” of “open plek in het bos” betekent.[4] Deze plek heeft gelegen naast de huidige Pleinkerk. De gemeente Houten is in het leven geroepen op 21 oktober 1811, toen Nederland deel uitmaakte van het Franse Keizerrijk.

In 1966 werd Houten wegens zijn ligging nabij Utrecht en de spoorlijn naar ‘s-Hertogenbosch aangewezen als groeikern met een bouwtaak van minimaal 6.000 woningen. In 1978 begon de bouw van later ruim 8.000 nieuwe woningen, waardoor de bevolking zou groeien tot ruim 30.000 inwoners (december 1994). De wijk Den Oord werd nog volgens de stedenbouwkundige principes van het nieuwe bouwen ontworpen en gebouwd. De wijk De Lobben daarentegen is in ontwerp en uitvoering een typische bloemkool- of woonerfwijk, een product van de stedenbouw van de jaren zeventig. De ontwerpuitgangspunten van die periode (zoals de menselijke maat, ruimte voor het spelende kind, voetgangers en fietsers eerst), en de unieke en de specifiek in Houten toegepaste inversiestedenbouw zijn, door het succes ervan, in de hoofdstructuur bewaard gebleven. De woningen daarentegen zijn in hun vormgeving meegegaan met de trends in de architectuur. Rondom het in 1982 geopende nieuwe station Houten en de centrale pleinen “Het Rond” en “Het Kant” verrees het geheel nieuwe centrum van Houten; het Oude Dorp kwam hierdoor excentrisch te liggen. Doordat de stoptreinen aanvankelijk niet of maar één keer onderweg hoefden te stoppen konden mensen in 8 à 9 minuten op station Utrecht Centraal zijn, en doordat het station Houten redelijk centraal ligt, ligt het voor de meeste mensen in Houten op fietsafstand. De inversiestedenbouw, de huizengrootte (in vergelijking met andere groeikernen in regio), en de centrale ligging van het station met de relatief korte reisafstand naar Utrecht per openbaar vervoer, hebben vermoedelijk allemaal bijgedragen tot de aantrekkelijkheid van Houten.

Deze principes zijn met de Vinex-uitbreiding opnieuw toegepast.
De bouw van Vinex-locatie Houten-Zuid begint in 1997. Net zoals bij de uitbreiding in de jaren ’80 heeft ook Houten Zuid ter ontsluiting van het autoverkeer een rondweg gekregen, om doorgaand autoverkeer door de woonwijken te voorkomen. En ook in Houten Zuid ligt het (nieuwe) station, samen met een nieuw winkelcentrum, centraal ten opzichte van de wijken.

Rond 2007 werd het centrum van Houten vernieuwd om een voorzieningenniveau te krijgen dat past bij een gemeente van bijna 50.000 inwoners. Onderdeel van de vernieuwing waren de verdubbeling en verhoging van het spoor, inclusief een nieuw station, de realisatie van het fietstransferium, uitbreiding van het winkelcentrum, twee nieuwe cultuurcentra voor de vele culturele verenigingen, en de herinrichting van het centrale plein Het Rond. In 2018 volgde een nieuwe kleinere renovatie.

houten