Woerden

Wonen in Woerden

NVM aankoop | verkoop | taxatie | makelaar Woerden
Met 25 ervaring als makelaar in en om Utrecht ken ik de omgeving als geen ander en ben ik je graag van dienst bij aankoop en/of verkoop of taxatie in Harmelen in de wijken: Binnenstad, Bloemenwijk, Woerden-Noord, Oudeland en Meander, Staatsliedenkwartier, Kromwijk, Boerendijk en Bomenwijk, Tournoijsveld, Molenvliet, Barwoutwaarder, Rietveld, Breeveld, Snel en Polanen en Rondweg-Midlandweg.

Woerden ligt in het oosten van het Groene Hart van Holland, de groene zone omsloten door de Randstad. Buiten de bebouwing bestaat Woerden voor een groot deel uit weilanden en akkers. De gemeente Woerden is omringd door de gemeenten (met de klok mee, begin noord) De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrecht, Montfoort, Oudewater, Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop.

De gemeente bestaat uit de kernen Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. De gemeente Woerden heeft 52.918 inwoners (31 januari 2022, bron: CBS) en de stad Woerden heeft 38.310 inwoners (1 januari 2021).

Woerden stamt uit de Romeinse tijd en gaandeweg de Middeleeuwen begon Woerden vanaf de 12e eeuw meer versterkt te worden (een slot, wallen, grachten). Woerden kreeg op 12 maart 1372 stadsrechten. Omstreeks 1600 kreeg de stad naast de omwalling, ommuring en gracht een extra versterking in de vorm van een ravelijn en vier bastions, die grotendeel werden gebouwd op de hoekpunten van de bestaande stadsmuur.

In 1855 wordt Woerden aangesloten op het Nederlandse net van spoorwegen. De vestingstatus van Woerden werd in 1874 opgeheven, maar het Defensie-eiland werd nog tot 1999 door het ministerie van Oorlog gebruikt.

In 1960/61 werd de Oude Rijn gedempt, die tot dat moment door de Rijnstraat stroomde.

In volgende jaren groeide de stad en werden aan alle kanten grote uitbreidingen gemaakt, waarbij ook archeologische vondsten gedaan werden. In 1978 werd het eerste van 6 Romeinse en middeleeuwse schepen in Woerden gevonden. In 2003 werd bij de bouw van een parkeergarage het laatste Romeinse vrachtschip gevonden. In 2012 werd een spatha gevonden, een met zilverdraad versierd Frankisch zwaard uit de 8e eeuw.

bilthoven