Vleuten

Wonen in Vleuten

NVM aankoop | verkoop | taxatie | makelaar Vleuten
Met 25 ervaring als makelaar in en om Utrecht ken ik de omgeving als geen ander en ben ik je graag van dienst bij aankoop en/of verkoop of taxatie in Vleuten in de wijken: Het Oude Dorp Vleuten, Wijk Achter ’t Spoor, Odenvelt, Nieuwe Vaart, Hinderstein, De Tol, Haarzicht en Vleuterweide.

Vleuten:
Vleuten behoort tot de oudste kernen in het gebied (waarschijnlijk ontstaan in de 9e eeuw). Het dorp ontwikkelde zich op de stroomrug van de Oude Rijn (nu Vleutense Wetering) rondom de kerk. Het oudste deel bevindt zich ter hoogte van de Dorpsstraat, de Schoolstraat en de Pastoor Ohllaan. Aan de Schoolstraat en de Dorpsstraat is de oorspronkelijke lintbebouwing nog te vinden. Latere kleinschalige uitbreidingen  (zowel voor- als naoorlogs) voegen zich rondom deze kern. Het grootste deel van het dorp ligt ten noorden van de spoorlijn.

Cultuurhistorische waarden
De historische kern en de linten zijn van cultuurhistorische waarde. Het gaat zowel om de structuur als om de daaraan gelegen historische bebouwing.

 • de historische dorpskern rondom het Dorpsplein, Dorpsstraat en Schoolstraat en bijbehorende (nog aanwezige) historische bebouwing, zoals de broederschapshuisjes
 • de historische linten als de Pastoor Ohllaan, de Dorpsstraat, de Stationsstraat, het Haarpad en de Hindersteinlaan en de bijbehorende historische bebouwing
 • de Vleutense Wetering
 • de Torenpleinkerk met plein
 • De R.K. Willibrorduskerk met pastorie, tuin en begraafplaats
vleuten

Haarzuilens

Haarzuilens ligt aan de noordwestkant van de wijk. Hier begint het groene hart van de Randstad. Haarzuilens bestaat uit  kasteel De Haar en het kasteeldorp Haarzuilens. Het kasteel en het dorp zijn ontworpen door P.J.H. Cuypers en gebouwd aan het einde van de 19e eeuw. In de middeleeuwen waren hier al voorgangers van het kasteel en het dorp. Het oorspronkelijke dorp is in 1898 op een andere plek herbouwd. De landerijen eromheen hebben nog de middeleeuwse verkaveling.

Cultuurhistorische waarden
Het kasteel en de bijbehorende tuin- en parkaanleg zijn beschermd als rijksmonument (historische buitenplaats). Samen met het dorp en de landerijen is het kasteel en het park aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

De waarden zijn als volgt benoemd in het beschermd dorpsgezicht:

 • de landschappelijke parkaanleg rond kasteel de Haar
 • kasteel de Haar als kern van deze aanleg en met de zichtassen
 • het dorp Haarzuilens  met zijn opzet als brinkdorp en nog grotendeels oorspronkelijke,  historische bebouwing
 • de ruimtelijke samenhangende aanleg van kasteel, park en omliggende agrarische gronden
 • de aanwezige middeleeuwse structuren, zoals ontginningsassen, waterlopen en wegen
 • de in het gebied aanwezige historische elementen als  de eendenkooi en de Hamtoren

Haarrijn

Haarrijn ligt ten noorden van Vleuten en grenst aan de A2. Dit gebied is van oorsprong een vroeg middeleeuwse ontginning met als ontginningsbasis de Thematerweg en de Smalle Themaat.  De Haarrijnse plas is gegraven voor de winning van het zand dat nodig was voor de bouw van Leidsche Rijn.  Een deel van het gebied grenst aan het beschermd dorpsgezicht Haarzuilens.

Cultuurhistorische waarden

 • Tot de cultuurhistorische waarden behoort de historische ontginningsverkaveling met de bijbehorende ontginningsbasis en ontginningskaden.
 • Aan de Thematerweg ligt ook op de karakteristieke verkaveling een aantal monumentale boerderijen. De ligging op de grens van de landschappelijke aanleg van Haarzuilens is zichtbaar in Thematerweg 2, boerderij Slotzicht. 
vleuten

Vleuterweide

Vleuterweide is een nieuwe buurt, gebouwd op een oude landschappelijke structuur tussen Vleuten en Veldhuizen (De Meern) in, tussen het spoor en de Leidsche Rijn. Bepalende historische structuren zijn de Vleutense Wetering en de Leidsche Rijn en enkele oude wegen en weteringen.  

Cultuurhistorische waarden
De cultuurhistorische waarden betreffen de aanwezige natuurlijke elementen en cultuurelementen die de landschapsstructuur bepalen. Hiertoe behoren het bewoningslint langs de Leidsche Rijn (Zandweg) en de Leidsche Rijn zelf, de Vleuterweideweg en de Europaweg- Wilhelminalaan. Ook de (van oorsprong middeleeuwse) watertjes de Heycop en de hierop aantakkende hoofdwetering van de aangrenzende polder die naar Harmelen voert, evenals de Middelwetering, horen bij de structuur.

Maximapark

Het Máximapark ligt tussen Vleuten en de De Meern. Het park grenst ook aan de nieuwe wijken van Leidsche Rijn, zoals Terwijde en Vleuterweide.

Het park is gelegd over het middeleeuwse ontginningslandschap tussen Leidsche Rijn (Rijksstraatweg) en de Vleutense Wetering.  De wegen met lintbebouwing, zoals de Alendorperweg, en de waterstructuren zijn opgenomen in een nieuwe parkaanleg.

Cultuurhistorische waarden
De cultuurhistorische waarden betreffen de oude (water)structuren en bebouwingslinten. De Alendorperwetering is een restant van een oude Rijnloop. De Alendorperweg is van oude oorsprong en heeft een kenmerkende lintbebouwing. De Esdoornlaan is van oorsprong een oude dijk langs de Alendorperwetering. De Enghwetering (verlengde van de Vleutense Wetering) en de Enghlaan horen bij de voormalige ridderhofstad Den Engh.

Ik heb mijn huis snel verkocht via Inez. Goede aanpak, ook in communicatie helder en duidelijk. Komt op voor jouw belangen en zorgt voor een meer dan tevreden resultaat.’

Tamara de Graaf