Utrecht Rijnsweerd

Wonen in Utrecht Rijnsweerd

NVM aankoop | verkoop | taxatie | makelaar Utrecht Rijnsweerd
Met 25 ervaring als makelaar in Utrecht ken ik de stad als geen ander en ben ik je graag van dienst bij aankoop en/of verkoop of taxatie in de wijken:

Rijnsweerd:
Rijnsweerd is een deel van de wijk Oost in Utrecht en wordt aan de ene kant begrensd door de Schildersbuurt en het Wilhelminapark, en aan de andere kant door het universiteitscentrum De Uithof.

De buurt/subwijk is vernoemd naar het voormalige huis Rijnsweerd, dat zich echter in de westelijker gelegen buurt/subwijk Galgenwaard bevond.

Rijnsweerd-Zuid is een woonwijk, en een van de duurdere buurten van Utrecht. Ook deze buurt is weer in tweeën te delen, door een zijarm van de Kromme Rijn, met aan de ene kant de acteursbuurt en aan de andere kant de Goudkust. De acteursbuurtwordt zo genoemd omdat de straten naar acteurs of mensen die daarmee te maken hebben zijn genoemd. Zo is er onder andere een Wim Sonneveldlaan en een Paul Huflaan. De buurt wordt gekenmerkt door een slingerig stratenpatroon, waaraan grote geschakelde woningen liggen. Het grootste deel bestaat uit woonerven. In de acteursbuurt staat ook de Daltonschool Rijnsweerd. Afgezien van een tandartspraktijk en een accountantsbureau zijn er verder geen bedrijfspanden te vinden. Aan de noordrand van de acteursbuurt, langs de A28, staat een rij flats van maximaal vijf verdiepingen.

De Goudkust is een duurdere buurt, die bestaat uit bungalowwoningen met elk een ander ontwerp. Hier wordt het stratenpatroon – net als de bungalows – gekenmerkt door rechte lijnen. Opvallend is dat vrijwel alle woningen aan de rand van de Goudkust twee etages hebben, terwijl de woningen daarbinnen uit één etage bestaan.